Termeni de utilizare

Folosirea acestui site (vizitarea, utilizarea unui cont de utilizator, participarea la un concurs sau cumpărarea unui produse), implică acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor de utilizare. În situaţia în care nu sunteţi de acord cu acestia, vă rugăm să încetaţi utilizarea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului POG.RO

Definiţii. Următorii termeni vor fi definiţi pentru o mai bună înţelegere a condiţiilor de utilizare:

Utilizator – orice persoană interesată de furnizarea serviciului sau care accesează serviciul;

Serviciu - acordarea către utilizator a accesului la date şi informaţii transmise de POG.RO pe Internet, prin intermediul acestui site.

 

Obligaţiile Utilizatorului

a. Utilizatorul site-ului web este obligat ca la fiecare accesare a site-ului web sau la utilizarea serviciilor oferite să acţioneze în mod legal. Utilizatorul se obligă să:

nu modifice, distribuie, transmită, afişeze, publice, reproducă, acorde licenţe, creeze produse derivate, transfere sau vândă orice fel de informaţii sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul acestui site;

nu folosească şi să nu permită vreunui terţ (şi să nu îl autorizeze) să folosească serviciul POG.RO pentru a transmite sau a recepţiona materiale care contravin dispoziţiilor legale în vigoare sau au un conţinut obscen, abuziv, vulgar, defăimător, ofensator, ameninţător, încalcă orice alt drept de proprietate intelectuală sau este în orice alt mod ofensator;

nu desfăşoare (şi să nu permită) activitatea de cracking sau hacking, sau atacurile de tipul "Denial of Service". Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau reţelelor vor fi acţionaţi în instanţă, civil şi penal.

b. Utilzatorul este de acord să nu facă răspunzător şi să nu acţioneze proprietarul site-ului POG.RO în justiţie atât cu privire la orice pretenţie ridicată de către un terţ, rezultată din utilizarea serviciului şi a Internetului de către Utilizator, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecinţă sau de altă natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de proprietarul site-ului POG.RO ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor condiţii.

 

Limitarea răspunderii

a. Utilizatorul declară în mod expres că înţelege şi este de acord cu următoarele afirmaţii:

I. Utilizarea serviciului se face pe propria răspundere. Astfel proprietarul site-ului POG.RO nu poate fi responsabil pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său sau a site-urilor web în legatură cu acesta.

II. Proprietarul site-ului POG.RO nu este răspunzător şi nu oferă nici o garanţie că:

serviciul va îndeplini toate cerinţele dumneavoastră;

serviciul va fi disponibil sau funcţional 24 de ore din 24;

orice eroare de program sau disfuncţionalitate va fi remediată;

datele prezentate pe site sunt actuale sau corecte;

informaţiile furnizate de Utilizator vor fi acceptate şi afişate pe site.

III. Orice informaţie obţinută prin utilizarea serviciului pus la dispoziţie de către POG.RO poate fi folosită doar pe riscul propriu al Utilizatorului. Utilizatorul va fi singura persoană responsabilă de eventualele pierderi ce pot rezulta din utilizarea acestor informaţii.

IV. Nici un sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de către Utilizator de la proprietarul site-ului POG.RO prin intermediul serviciului, nu va crea o garanţie care nu este stipulată expres în Termenii de utilizare.

b. Răspunderea proprietarului site-ului POG.RO (dacă aceasta este stabilită de către o instanţă judecătorească sau un tribunal arbitral) rezultată în orice mod din sau în legătură cu furnizarea serviciului conform acestor condiţii, este limitată în cazul fiecărui eveniment sau în cazul oricărei serii de mai multe evenimente.

 

Securitate

Utilizatorul ia la cunoştinţă că proprietarul site-ului nu poate controla şi nu oferă nici un fel de garanţii privind securitatea informaţiilor care sunt vehiculate prin Internet.

 

Conexiunea la alte Site-uri

a. Serviciul poate fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informaţii afişate de către POG.RO pe WEB, pentru a face legatură cu alte site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele reţele sau site-uri. Utilizatorul acceptă starea de fapt că proprietarul site-ului POG.RO nu controlează aceste site-uri, nu este responsabil şi nu îşi asumă nici o obligaţie în ceea ce priveşte alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conţinutul acestora.

b. Orice includere de link-uri spre alte site-uri este facută numai pentru a putea fi folosită de Utilzator şi nu implică sprijinirea de către POG.RO a materialului disponibil pe acele site-uri sau reţele şi nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri şi le foloseşte produsele şi serviciile exclusiv pe propriul risc.

 

Proprietate intelectuală

Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoştinţă faptul că toate reprezentările stilizate, logo-urile şi simbolurile asociate şi combinaţii ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site (cu excepţia aplicaţiilor folosite în baza "second party site's policies"), sunt proprietate privată şi nu pot fi folosite de nimeni fără acordul explicit al proprietarului site-ului POG.RO.

 

Date cu caracter personal

Prin accesarea acestui site sunteţi de acord cu faptul că proprietarul site-ului POG.RO are dreptul de a prelucra datele dumneavoastră personale, dezvăluite ca urmare a folosirii serviciului de către Utilzator.

 

Generalităţi

a. Modificări ale condiţiilor – Prezentele condiţii de utilizare se pot modifica la anumite intervale de timp fără a anunţa Utilizatorul. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoştiinţă Utilizatorului prin afişare pe site. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afişarea lor pe site-ul web.

b. Forţa Majoră – POG.RO nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligaţiilor prevăzute în aceste condiţii, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, acţiunea sau inacţiunea guvernului sau a altor autorităţi, a altor reţele de care proprietarului site-ului POG.RO nu este responsabil.

c. Jurisdicţie - Prin accesarea acestui site, Utilzatorul acceptă că aceste condiţii şi orice dispută legată de ele sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile României, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti de pe teritoriul României. Acest site web poate fi accesat de oriunde din România şi de peste hotare. Proprietarul site-ului POG.RO nu oferă nici o asigurare că ceea ce acest site conţine se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.

d. Confidenţialitate – Nu se garantează că utilizarea acestui site va fi confidenţială. POG.RO nu este responsabil pentru nici o pagubă pe care o suferă Utilizatorul sau altă persoană ca rezultat al încălcării confidenţialităţii cu privire la utilizarea de către Utilizator a acestui site. Orice informaţie pe care Utilizatorul o dezvăluie pe site se poate să nu fie în siguranţă pe durata transmiterii ei prin Internet. Terţe părti au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Utilizatorul când foloseste acest site web. Unele servicii pe care le accesează Utilizatorul pe acest site permite proprietarului site-ului POG.RO să primească informaţii cu caracter personal.

 

Limitarea răspunderii

Jocurile care vă sunt puse la dispoziţie de acest website (excepţie făcând jocurile dezvoltate de POG.RO) sunt considerate ca aparţinând domeniului public, adică pot fi găsite pe o multitudine de alte website-uri de divertisment şi sunt prezentate pe acest website în conformitate cu "second party site's policies". Ne străduim să dăm cât mai mult credit autorilor/deţinătorilor acestor jocuri. Însă dacă consideraţi că unul dintre aceste jocuri nu ar trebui să apară pe acest site, vă rugăm să contactaţi webmaster-ul şi le vom scoate cât de curând posibil. De obicei durează între 24 şi 48 de ore.

 

The games provided by this website (excluding the games developed by POG.RO) are considered to be from the public domain, e.g. they are widely found on many other gaming sites and comply with second party site's policies. We try our best to give as much credit back to those authors/owners/organisations as possible.

But if you believe such a game should not be featured on our website, please contact the webmaster and we shall arrange to take off the game as soon as possible. Usually within 24-48 hours.